Tag "kilometar sat"

Demontaža kontrolne table na Golfu 2

11/04/2019 3236 Views

Ako Vam se ukaže potreba za demontažu kontrolne table na Golfu2 zbog nekog iznenadnog kvara nekog od pokazivača, pogledajte postupak