Tag "lepak za drovo"

Pomagalo za pravljenje spoja čep-rupa

20/04/2018 2525 Views

Jedan od najjačih spojeva za drvo je spoj čep-rupa. Uz pomoć glodalice i pomagala koje Vam predstavljamo posao će Vam biti pravo zadovoljstvo