Tag "preparacija"

Preparacija lesonita za slikanje

28/10/2018 10362 Views

Lesonit je jako dobar materijal kao podloga za slikanje. Ipak, da bi ga sačuvali od vlage koja se nalazi u bojama moramo ga preparirati.