Tag "pukotina"

Sanacija pukotina u zidu

13/05/2018 41965 Views

Ukoliko, pored stana ili kuće posedujete i poneku pukotinu na istoj pogledajte kako je možete sanirati. Ali pre nego što pristupite tome utvrdi te o kojoj vrsti pukotine je reč i da li je sanacija izvodljiva.