Tag "rotor"

Zamena rotora ugaone brusilice

04/07/2022 2909 Views

Oštećenje namotaja rotora ili lamela kolektora na ugaonoj brusilici je posledica opterećenja pri radu. Pogledajte kako se izvodi detekcija kvara i zamena rotora ugaone brusilice.