Tag "serijski prekidač"

Serijski prekidač

24/09/2018 38790 Views

Serijski prekidači služe za uključivanje i isključivanje dva nezavisna svetlosna izvora.To je slučaj sa prostorijama u kojima postoje dva lustera ili u slučaju kada postoji jedan luster sa 6 sijalica a želimo odvojeno paliti kombinacije od po tri sijalice.