Tag "skidanje lepka"

Kako skinuti lepak sa flaše

16/09/2018 8273 Views

Posle, relativno, lakog skidanja etikete sa plastične flaše na flaši ostaje manja količina lepka koji se ne da skinuti. Pogledajte kako ga efikasno odstraniti.