Tag "slikanje"

Tempera

26/03/2022 4276 Views

Tempera je kroz celu istoriju slikarstva bila dominantna tehnika slikanja. Pročitajte više o ovoj tehnici koju i danas koriste, najčešće deca.

Preparacija lesonita za slikanje

28/10/2018 10287 Views

Lesonit je jako dobar materijal kao podloga za slikanje. Ipak, da bi ga sačuvali od vlage koja se nalazi u bojama moramo ga preparirati.