Tag "spajanje pod uglom"

Pomagalo za spajanje pod uglom

09/08/2018 5774 Views

Svaki Uradi Sam majstor je imao potrebu spanja nekih pločastih materijala pod pravim uglom. Evo jedne velike pomoći u tom poslu.