Tag "U koliko vam je ručica kočnice predaleko pa je ne možete dohvatiti prstima ili preblizu pa ima mali hod"

Kako podesiti kočnice na biciklu?

13/12/2019 5721 Views

Da bi, prilikom vožnje biciklom bili bezbedni, neophodno je kontrolisati vitalne delove. Jedan od takvih delova su kočnice. Podesite ispravno kočnice na biciklu.