Trofazni šuko utikač

24/09/2018 Procedure 37557 Views
Montiranje trofaznog šuko utikača na kabl je veoma jednostavno i svaki kućni majstor će, uz ovo uputstvo,  lako da obavi ovaj posao po sistemu uradi sam.

Trofazni šuko utikač služi za povezivanje velikih kućnih potrošača (šporete, TA peći i slično) na električnu mrežu.


Potreban alat: šrafciger, skalpel, lemilica

Potreban materijal:


trofazni šuko utikač

Svojom velikom snagom ti potrošači bi suviše opteretili monofazno napajanje. Zbog toga oni koriste istovremeno napajanje iz tri različite faze (trofazno). Montiranje trofaznog šuko utikača na kabl je veoma jednostavno i svaki kućni majstor će, uz ovo uputstvo,  lako da obavi ovaj posao po sistemu uradi sam.


rastavljanje trofaznog šuko utikača

Da bi rastavili trofazni šuko utikač i pristupili njegovim kontaktima potrebno je sa njegove donje strane šrafcigerom odšrafiti dva šrafa.


rastavljanje trofaznog šuko utikača

A zatim razdvojiti telo utikača na dva dela.


kontakti trofaznog šuko utikača

U kućištu trofaznog šuko utikača videćete pet kontakata (šrafova) raspoređenih u dva reda. U jednom redu su tri kontakta i na njih se učvršćuju tri provodnika koji predstavljaju faze. U drugom redu su dva kontakta na koja se pričvršćuju provodnici nule i uzemljenja.


kontakti trofaznog šuko utikača

Ako pogledate utikač sa prednje strane (kao na slici) uočićete da je levi kontakt bele boje a desni žute. Na levi (gledano iz ovog ugla) kontakt koji je bele boje pričvršćuje se zaštitni provodnik ili uzemljenje, a na desni koji je žute boje veže se nulti provodnik.


skidanje izolacije sa kabla uz pomoć skalpela

Kabl koji se montira na ovaj utikač mora da raspolaže sa pet provodnika od kojih je svaki, ne manjeg preseka, od 2.5 mm2. Neophodno je, skalpelom, skinuti zajedničku izolaciju u dužini, nekih, 3.5 – 4 cm.


petožilni kabl

Ispred sebe ćete ugledati pet provodnika različitih boja. Zaštitni provodnik ili uzemljenje je uvek žuto – zelen. Nulti provodnik je uvek plavi. Preostala tri provodnika su namenjena trima fazama i njihova boja ne mora da bude uvek ista kao na slici (sivi, braon, crni). Mogu da budu razne kombinacije ovih boja. Samo crni, dva crna i jedan braon i slično.


skidanje izolacije sa provodnika

Dalje, svakom provodniku skinite izolaciju u dužini otprilike 8 mm.


rastavljanje trofaznog šuko utikača

Otpustite dva šrafa koji se nalaze na gornjoj strani poklopca utikača kako bi ste popustili držač za kabl koji onemogućava izvlačenje kabla iz utikača.


povezivanje na kabl trofaznog šuko utikača

Provucite kabl kroz držač kao na slici


petožilni kabl

Pre nego što počnete da montirate trofazni šuko utikač na kabl, predložio bih vam da zalemite vrhove provodnika. Iz dva razloga. Jedan je da ćete lakše pričvrstiti provodnike na kontakte bez da vam „pobegne“ pola licni ispod šrafa, što nije dobro. A drugi je što tako objedinjene licne provodnika čine dobar spoj sa kontaktima utikača. Kod ovako velikih potrošača to je bitno. Loši spojevi se greju i ubrzo može doći do kvara na utikaču.


povezivanje trofaznog šuko utikača na kabl

Sada ostaje samo spojiti odgovarajuće provodnike na, njima određene, kontakte. Dakle žuto-zeleni provodnik (zemlja) spaja se na beli kontakt (takođe levi od dva koja vidite na slici). Plavi provodnik (nula) spajate na desni, žuti kontakt.


povezivanje trofaznog šuko utikača na kabl

Preostala tri provodnika vezujete na tri slobodna šrafa. Raspored faza na kontaktima nije važan.


sastavljanje trofaznog šuko utikača

Spojite dva dela trofaznog šuko utikača i zategnite šrafove koji ih drže.


sastavljanje trofaznog šuko utikača

Zatim stegnite dva šrafa na poklopcu, koje smo već pomenuli, a koji će učvrstiti utikač na kablu.


trofazni šuko utikač

Time je montaža završena. Uključite potoršač u trofaznu šuko utičnicu i skuvajte kafu na novom šporetu ili se ogrejte uz novu TA peć.

Related articles