Učenje sabiranja uz pomoć štipaljki

05/01/2020 Za decu 1446 Views
Izuzetno jednostavan i zanimljiv način učenja aritmetičkih operacija

Sabiranje je prva aritmetička operacija sa kojom se mališani sreću. Brojni matematički stručnjaci tvrde da deca svoj prvi kontakt sa matematikom treba da ostvare kroz igru, merenje svarnih veličina i sl. Smatra se da je raširena odbojnost prema matematici starije populacije nastala upravo iz razloga što su matematiku učili kroz klasično školstvo. Ovde ćete videti jedan od načina koji će biti interesantan deci za učenje sabiranja uz pomoć štipaljki.


Potreban alat: flomaster

Potreban materijal: drvene štipaljke, drvena letvica ili tvrđi karton


učenje sabiranja uz pomoć štipaljkiNa pločici mogu da budu i druge aritmetičke operacije

Za ovu ideju neophodno je nekoliko jednostavnih stvari. U prvom redu tanka drvena pločica ili tvrđi karton. Možete koristiti štapić od sladoleda ili slično. Na štapiću napišite znak plus i jednako, kao na slici. Ukoliko imate više drvenih pločica na svaku upišite različiti aritmetički znak, oduzimanje, deljenje i množenje.


Pisanje broja 5 zelenim markerom na drvenoj štipaljkiUmesto brojeva mogu se koristiti i slova

Sledeće što treba da uradite je da na svakoj drvenoj štipaljki napišete određeni broj. Sve ovako pripremljene štipaljke stavite u naku platnenu kesu.


učenje sabiranja uz pomoć štipaljki

Igra i učenje mogu da počnu. Zadajte detetu zadatak a ono će potražiti odgovor među pomuđenim štipaljkama. Deca međusobno mogu da zadaju zadatke i takmiče se ko ima više tačnih odgovora. Moguće je postaviti jedančinu a onda skinuti jednu od štipaljki, cilj je pronaći koji broj nedostaje… Mogućnosti su bezbrojne za učenje sabiranja uz pomoć štipaljki.

Related articles