Vagres

08/08/2018 Alati i materijali , Kako radi? 26149 Views
Za obeležavanje više tačaka u nivou sada se koriste razni laseri. Pogledajte metodu koju su koristili graditelji egipatskih piramida i koja se koristi i danas – vagres.

Prilikom građevinarstva određivanje tačaka koje su istoj horizontalnoj ravni je nezaobilazan deo posla. Spisak poslova gde je neophodno odrediti više tačaka koje su u istoj horizontalnoj ravni je veoma veliki. Za taj posao sada se sve više koriste posebno izrađeni uređaji sa laserom koji brzo i tačno određuju ove tačke. Loša strana je što su ovi uređaji veoma skupi i neisplativi za Uradi Sam majstore kojima samo po nekada treba da odrede ovakve tačke.


Potreban alat: vagres crevo

Potreban materijal:


šematski prikaz spojenih sudova

Na scenu stupa jednostavan, tačan i jeftin metod pod nazivom vagres. Pod ovim nazivom se krije obično providno crevo napunjeno vodom. Ceo proces se zasniva na zakonu o spojenim sudovima koji kaže da je visina tečnosti ista u različitim sudovima koji su međusobno spojeni bez obzira na veličinu i oblik sudova.


plastično providno crevo

Dakle, da bi koristili vagres za određivanje horizontalnih tačaka neophodao nam je providno crevo. Providno, da bi videli nivo vode u njemu ali i da bi videli da u njemu nema nečistoća ili balončića vazduha. Dužina creva je proizvoljna, vagres će funkcionisati i sa kratkim i sa dugačkim crevom. Što je crevo duže, moguće je označiti tačke na većem rastojanju. Inače određivanje tačaka u istom nivou pomoću vagresa je posao za dve osobe.


vagres crevo sa menzurama

U prodavnicama se mogu kupiti i posebne menzure za vagres, kao na slici, koje se pričvršćuje na krajeve creva radi lakšeg očitavanja nivoa vode. Naravno, ove menzure nisu neophodne, vagres funkcioniše i sa običnim providnim crevom.


punjenje vagres creva vodom

Punjenje vagresa vodom. Već smo pomenuli da u crevu vagresa mora da bude samo voda bez nečistoća ili balončića vazduha. Ove primese mogu otežati slobodno kretanje vode duž creva a samim tim dati pogrešne podatke o nivou vode, odnosno nivou obeleženih tačaka. Najveći broj ljudi je u životu pretakao gorivo tako što je gurnuo crevo u rezervoar prislonio usta na drugi kraj creva i „povukao“ gorivo. Čim tečnost krene kroz crevo dalje ide sama. Ovo je i najbolji način za punjenje creva vagresa vodom. Jedan kraj creva stavite u kofu sa vodom koja je na višem nivou od kofe u koju voda izlazi iz vagresa, kao na slici. Kada voda krene da protiče crevom ostavite neko vreme da ide dok ne budete potpuno sigurni da u crevu više nema balončića vazduha. Kada ste se uverili da u crevu nema ništa osim vode prstom (ili posebom kapicom u slučaju menzura) zatvore se oba kraja creva. Time je crevo vagresa napunjeno vodom i spremno za rad.


izjednačavanje nivoa vode u vagres crevu

Provera vagresa. Pre početka određivanja tačaka potrebno je izvršiti proveru tačnosti vagresa kako bi bili sigurni da će sve tačke koje budemo odredili zaista biti na istom nivou. Provera se sastoji u tome da se u jednu ruku uzmu oba kraja vagres creva i da se otvore oba kraja creva. Voda će se u crevu posle nekoliko trenutaka umiriti a nivo vode u oba kraja creva će biti jednak, odnosno na istom nivou. Ovo je i potvrda da vagres ispravno radi.


merenje nivoa vagres crevom

Postupak rada sa vagresom. Ako imamo neku tačku na proizvoljnoj visini od zemlje (tačka A na slici) i hoćemo na nekom drugom mestu, zidu, stubu… da obeležimo tačku koja će biti na istom nivou kao tačka A (tačka B na slici) potrebno je uraditi sledeće. Prvi čovek će jedan kraj creva vagresa prisloniti pore tačke A. Drugi čovek će drugi kraj creva podići na otprilike istu visinu. U tom trenutku će obojica otvoriti krajeve creva vagresa i sačekati da se nivo tečnosti u crevu umiri. Prvi čovek koji se nalazi pored oznake će podizati i spuštati kraj creva tako da se nivo vode poklopi sa oznakom, drugi čovek ne radi ništa.  Kada se to postigne drugi čovek će da povuče liniju na nivou na kome se nalazi tečnost na njegovom kraju vagresa. I to je to. Naravno, pre samog određivanja nivoa mora se voditi računa da se crevno nije negde prelomilo ili na bilo koji drugi način sprečilo kretanje vode kroz crevo.


šematski prikaz merenja nivoa vagres crevom

Kada je potrebno odrediti nivo tačaka koje su blizu zemlje (slučajevi kod izivanja temelja ili pravljenja staze) nepraktično je određivanje tačaka nivelete na 10-tak cm od zemlje. U tom slučaju se određuju pomoće tačke vagresa ili referentne tačke. Npr. Na slici na levom stubu je obeležen potreban nivo na levom stubu. Isti taj nivo treba preneti na stub na desnoj strani. Na levom stubu, od potrebnog nivoa prema gore obeležićemo (na proizvoljnom rastojanju koje je okrugao broj zbog lakšeg merenja)  referentnu tačku. Sada uz pomoć vagresa prenesemo tu referentnu tačku na drugi tub (obeleženo slovom A). Na kraju sve što treba da uradite je da se od tačke A izmeri isto rastojanje kao što je između potrebnog nivoa i referentne tačke na polaznom stubu i dobili ste tačku B koja je u istom nivou kao i početna tačka. Praktično je na svim zidovima obeležiti ove referentne tačke vagresa i u odnosu na njih definisati sve ostale tačke.


šematski prikaz merenja nivoa vagres crevom

Ukoliko se tačke označavaju na nekom višem nivou, npr. prilikom izrade spuštenih plafona, onda nije neophodno određivanje pomoćnih, odnosno referentnih tačaka vagresa, već se nivoi označavaju direktno na mestima gde su potrebni. I to je to. Ovaj prastari način određivanja nivoa se i danas intenzivno koristi i vrlo je pouzdan. Zbog svoje male cene u odnosu na skupe laserske uređaje još dugo će se koristiti kod ljudi koji se ne bave profesionalno građevinom.

Related articles