Vazna od epruvete

21/07/2018 Projekti 3799 Views
Ponekada i oblik vazne može biti podjednako interesantan kao i samo cveće. Pogledajte kako obična staklena epruveta može postati zanimljiva vazna.

Ponekada i oblik vazne može biti podjednako interesantan kao i samo cveće. Još ako ste je sami napravili, utisak je kompletan. Pogledajte kako obična staklena epruveta može postati zanimljiva vazna.


Potreban alat: kombinovani lenjir, šilo, burgija, stolarske stege, šubler, olovka, testera, dleto, turpija, šmirgl papir

Potreban materijal: drvena letvica, staklena epruveta, laneno ulje


drvena letvica i staklena epruveta

Da bi ste napravili ovu zanimljivu vaznu od epruvete potrebna Vam je, naravno staklena epruveta. Dimenzije epruvete su proizvoljne ali umnogome, dalje određuju dimenzije drvenog postolja. U našem slučaju epruveta ima prečnik 20mm a dužina 200 mm. Dimenzije drvene letvice od koje ćemo praviti postolje je 170mm x 45mm x 30mm.


obeležavanje uz pomoć kombinovanog lenjira

Ceo štos je oko ove vazne probušiti rupu koja ima prečnik epruvete, uzdužno kroz letvicu. Rupa neće biti na sredini letvice. Obeležimo 15 milimetara od bočne ivice i..


obeležavanje uz pomoć kombinovanog lenjira

15 milimetara od čeone ivice, kao na slici.


označavanje mesta na drvetu uz pomoć šila

U preseku ovih linija, uz pomoć šila, obeležiti mesto gde treba izbušiti rupu. Ukoliko imate dovoljno dugačku burgiju ovo je dovoljno, ali ako nemate, kao u našem slučaju, na isti način obeležite i suprotnu stranu letvice jer će biti potrebno bušiti sa obe strane.


burgija

Prečnik burgije je uslovljen prečnikom staklene epruvete. U konkretnom slučaju to je burgija za drvo prečnika 20mm.


izbušena rupa u drvenoj letvici

Ono što sledi je bušenje rupe u drvetu. Stolarskim stegama fiksirajte drvenu letvicu, u bušilicu pričvrstite burgiju i bušite, trudeći se da rupa bude potpuno paralelna sa stranicama letvice. Ovo je naročito važno ako bušite sa dve strane. Na ovaj način će se dve rupe lepo “sresti” na sredini letvice.


merenje šublerom

Kada ste, pravilno izbušili rupe, uradili ste najteži deo posla. Sledeće što treba da uradite da date vazni konačni izgled, i funkciju. Pomoću šublera, izmerite koliko imate od ivice letvice do ivice rupe na širem delu, kao na slici.


obeležavanje olovkom

Na toj udaljenosti povucite liniju sa bočne strane letvice. Na širem delu se nalazi rupa koju smo izbušili.


obeležavanje olovkom

Zatim obeležite mesto na sredini linije


obeležavanje olovkom

a onda odredite tačke levo i desno, duž linije, na udaljenosti od 25mm od sredine


merenje kombinovanim lenjirom

Sada prislonite kombinovani lenjir i projektujte pravu pod 45 stepeni u odnosu na liniju. Isto to uradite i kroz drugu tačku.


zasečena drvena letvica testerom

Po ozančenim linijama, testerom prosecite drvo, kao na slici.


fiksirana drvena letvica stolarskim stegama

Prostoj koji je omeđen linijom i zasecima treba eliminisati. Najlakše ćete to izvesti ako burgijom izbušite niz rupa jednu pored druge


obrada drveta dletom

a onda dletom odstranite ono što je ostalo.


obrada drveta turpijom

Grubo površinu, koja je ostala posle dleta, obradite turpijom za drvo ili šmirgl papirom


šmirglanje drveta

Time je vazna poprimila svoj konačni izgled. Za završnu obradu, površinu vazne išmirglajte finim šmirgl papirom.


nanošenje lanenog ulja na drvo

Na kraju, da bi imali potpuni osećaj drveta i da bi se istakla predivni godovi, površinu smo tretirali lanenim uljem. Sve o postupku nanošenja ovog ulja pogledajte u našoj foto-priči pod nazivom laneno ulje.


brisanje viška lanenog ulja sa površine drveta

Nakon što drvo upije laneno ulje, krpom izbrišite višak sa površine


Kada se laneno ulje dobro osuši, provucite epruvetu kroz izbušene rupe


vazna od epruvete

I dobili ste krajnje neobičnu vaznu za cveće od epruvete. Sada Vam ostaje još samo da naberete cveće i stavite ga u svoju novu vaznu od epruvete.

Related articles