Zamena grejača u potisnom bojleru

02/06/2018 Popravke , Procedure , Uncategorized 21999 Views
Kada bojler u kupatilu otkaže poslušnost i više ne zagreva vodu, najčešći uzrok ovog ponašanja je pregorevanje grejača. Zamenu grejača možete da uradite i sami.

Kada bojler u kupatilu otkaže poslušnost i više ne zagreva vodu, najčešći uzrok ovog ponašanja je pregorevanje grejača. pogledajte kako, po principu Uradi Sam, da zamenite grejač.


otvoren poklopac bojlera

Pre nego što krenete u akciju zamene grejača kod potisnog bojlera pouzdano utvrdite da je on glavni krivac. Najpre skinite plastični zaštitni poklopac na dnu bojlera. Na tržištu postoje različite vrste bojlera pa raspored, koji vidite na slici neće uvek biti identičan, ali princip je isti.


kontrolna lampica na potisnom bojleru

Kada je bojler uključen svetli kontrolna lapmica ali tople vode nema ni posle dužeg vremena (više od 2 sata) to je prvi, i najpouzdaniji znak, da je grejač pregoreo. Obzirom da se kontrolna lapmica napaja direktno sa klema grejača to je siguran znak da na klemama grejača postoji napon mreže. Naravno, nekada baš loš spoj sa klemama bojlera može dovesti do situacije da kontrolna lampica svetli ali napona na grejaču nema. Zbog toga se vrše još neke provere. Ako nemate nameru sami da popravljate bojler, možete majstoru u telefonskom razgovoru opisati simptome kako bi unapred znao u čemu je kvar.


električna instalacija u bojleru

Pre nastavka obavezno isključiti automatski osigurač na koji je vezan bojler, odnosno odvojiti bojler od električno napajanja. Za dalju dijagnostiku neophodno je skinuti provodnike koji su spojeni sa klemama grejača kako bi izvršili sledeća merenja. To su provodnici koji napajaju grejač i provodnici koji vode do kontrolne lampice.


merenja električnih vrednosti u bojleru uz pomoć digitalnog unimera

Digitalni Unimer podesite tako da meri otpornost. Najpre merite otpornost na samim klemama grejača. Ona mora da bude konačna. Ukoliko nije konačna konstatujete da je grejač pregoreo. Ukoliko je konačna to nije dovoljan dokaz njegove ispravnosti i mora da se izvrši još jedno merenje. Naime, grejač je cev kroz koju ide žica koja se greje pri prolasku struje. Usled eksploatacije, zidovi cevi se tanje i u jednom trenutku dolazi do prodora vode unutar cevi. Ovo će izazvati pucanje žarne niti. Pri merenju otpornosti voda se ponaša kao provodnik na mestu prekida žarne niti i naravno izmerićete konačnu vrednost. Zbog toga treba izmeriti i otpornost između metalne oplate (kazana bojlera) i jedne kleme. Posle, izmerite i otpornost između metalne oplate i druge kleme. Oba ova merenja moraju da pokažu beskonačnu vrednost. Ukoliko je jedna od izmerenih vrednosti konačna to znači da je žarna nit u vezi sa vodom a to je pouzdan znak da je grejač pregoreo i da je potrebna njegova zamena.


Zatvaranje ventila za vodu

Pre nego što počnete sa zamenom grejača neophodno je ispustiti vodu iz potisnog bojlera. Ovaj postupak je detaljno opisan u drugoj foto priči tako da ovde nećemo dodatno da ga objašljavamo.


raskvačivanje instalacije u bojleru

Kada je voda ispuštena prelazite na raskačivanje električne instalacije u bojleru. Predlog je da dobro zapamtite (ili slikate) gde je šta bilo i isto tako vratite na kraju. Obavezno izvucite sonde termostata i termo-osigurača iz svog ležišta.


odvijanje šrafa na flanši bojlera

Sada odvijte šraf u sredini koji drži flanšnu.


skidanje flanšne na bojleru

I skinite „jaram“ koji drži fnanšnu. Sama flanšna i dalje čvrstno stoji na svom mestu.


skidanje flanšnje na bojleru

Međutim, ako je malo pomerite počinje da curi neka voda. Opravdano se pitate kakva je ovo voda ako smo malopre ispraznili bojler.


ispuštanje vode iz bojlera

To je mala količina vode (reda 3-4 litre) koja se nalazi ispod nivoa cevi hladne vode i nije mogla biti istočena preko creva. Dakle ispod bojlera postavite neku posudu pre nego što pomerite flanšnu.


vađenje grejača iz potisnog bojlera

Sledeće šta treba da uradite je da izvadite gumeni prsten oko flanšne koji ima ulogu dihtunga.


vađenje grejača iz potisnog bojlera

I uz malo manevre izvlačite i stari grejač. Ukoliko bojler neko vreme nije čišćen uočićete i određenu količinu kamenca koji se nataložio u bojleru tokom vremena.


oštećenje na grejaču potisnog bojlera

Na telu grejača je uočena pukotina kroz koju je voda prošla unutar tela grejača, što je i bilo uzrok njegovog pregorevanja.


čišćenje kamenca iz potisnog bojlera

Rukom odstranite preostali kamenac iz bojlera. Ukoliko dugo vremena bojler nije čišćen, iznenadiće te se koliko kamenca može da bude u bojleru. Kamenac svakako nije dobar za Vaš kućni budžet jer se ponaša kao izolator što znači da bojleru treba više vremena da ugreje vodu. Pošto je „vreme novac“ kako kaže stara narodna poslovica, onda će vam trebati više para.


čišćenje kamenca iz potisnog bojlera

Kada ste očistili bojler osušite, uz pomoć papira, ivice na koje naleže guma za dihtovanje. Ove ivice moraju biti potpuno čiste. Zaostali kamenac na ovim mestima će sprečiti efikasno dihtovanje i doći će do kapljanja vode na ovim mestima.


postavljanje novog grejača u potisni bojler

Dolazi na red da se montira novi grejač. Na ovom mestu nije loše pomenuti da za prohromske bojlere koristite isključivo prohromske grejače. Ovu činjenicu naglasite prodavcu jer ako u prohromski kazan ugradite bakarni grejač on neće biti dugog veka zbog hemijske interakcije ova dva metala.


postavljanje novog grejača u potisni bojler

Kako se postavlja grejač u bojler? Uhvatite flanšnu tako da Vam u ruci bude polovina sa kontaktima grejača, kao na slici. Okrenite flanšnu za 90 stepeni u odnosu na otvor u kazanu


postavljanje novog grejača u potisni bojler

Potom zavucite slobodnu polovinu flanšne u otvor na bojleru, kao na slici.


postavljanje novog grejača u potisni bojler

Na kraju zakrećući flanšnu proturite i drugu polovinu flanšne i postavite u svoje ležište. A zatim postavite i novu gumu za dihtovanje.


fiksiranje flanšne u potisnom bojleru

Dalje tok je manje-više obrnut od onoga kada ste skidali grejač. Postavite jaram i učvrstite ga maticom. Ne morate da preterujete pošto ćete kasnije imati prilike da je dotegnete ukoliko se pojavi voda na sastavu grejača i kazana.


fiksiranje flanšne u potisnom bojleru

Potom postavite provodnik za uzemljenje kao na slici. Ovaj spoj mora biti dobar jer predstavlja zaštitu od strujnog udara.


postavljanje sondi u potisnom bojleru

Posle ovog dolaze sonde termo-regulatora i termo-osigurača. Postavite ih jednu iza druge kao što je prikazano na slici. Pri tome prva sonda treba da bude od termo-osigurača a drugi od termo-regulatora. Dok su u ovakom položaju uvucite ih u kanal koji je predviđen za sonde.


sušenje spojeva papirom u potisnom bojleru

Kada je sve na svom mestu počinjete sa pripremom za puštanje u rad bojlera. Najpre papirom osušite sva mesta spojeva. Kada pustite vodu, ukoliko neki spoj propušta, lako ćete to uočiti ukoliko su spojevi bili suvi.


puštanje vode odvrtanjem ventila

Sada je na red došlo da se bojler ponovo napuni vodom. Ovaj postupak smo već opisali u foto priči kako ispustiti vodu iz potisnog bolera.


regulisanje temperature u bojleru

Pošto ste se uverili da na spojevima nigde ne curi voda (ukoliko negde curi, dotegnite onoliko koliko je potrebno da curenje vode bude zaustavljeno), sada spajate bojler na električnu mrežu. Uključite ili uvrnite odgovarajući osigurač i okrenite termostat na bojleru u smeru kazaljke na satu dok se ne upali kontrolna lampica.


ispitivanje prisustva napona na cevima potisnog bojlera

Ali ne dirajte metalne delove na bojleru. Pre toga dobro je proveriti da li postoji napon na tim delovima. Dakle uzmite u ruku probnu lampu ili glinericu kako je još neko naziva i sa njom dotaknite na više mesta metalne delove bojlera. Ukoliko napona nema to je dokaz da ste u bojleru sve vodove ispravno spojili.


vodoinstalater

Ukoliko Vam sve ovo deluje suviše komplikovano ili ne želite da prljate ruke danas, pozovite profesionalnog vodoinstalatera i Vaš problem će biti kao rukom odnešen 🙂

Related articles