Zamena kondenzatora ugaone brusilice

16/05/2021 Alati i materijali , Popravke , Procedure 4848 Views
Gotovo u svakoj ugaonoj brusilici ćete naći jedan mali kondenzator. Pogledajte čemu on služi i kako se vrši zamena kondenzatora ugaone brusilice

Gotovo u svakoj ugaonoj brusilici ćete naći jedan mali kondenzator. Možda ste se zapitali čemu on služi, kako on utiče na rad ugaone brusilice i kako se vrši zamena kondenzatora ugaone brusilice u sljučaju njegovog kvara. Evo odgovora na ova pitanja.


Potreban alat: šrafciger

Potreban materijal: kondenzator


četkice sa komutatorom ugaone brusilice

Taj mali kondenzator se nalazi zbog postojanja komutatora odnosno komutacije. Kod ovog tipa elektromotora, napajanje rotora električnom energijom je izvedeno preko komutatora, rotirajućeg dela, i četkica kao fiksnog dela. Grafitne četkice su u stalnom kontaktu sa komutatorom koji se rotira i preko bakarnih lamela prenosi električnu energiju rotoru.


komutator ugaone brusilice

U teoriji bi to bilo tako, u praksi prilikom prelaska četkice sa jedne na drugu lamelu javlja se mala varnica. Sobzirom na brzinu kojom se obrće rotor, pojavljuje se kontinuirani niz malih varnica.


zamena kondenzatora ugaone brusilice

Ovo varničenje izaziva smetnje u radu radio i televizijskih prijemnika u vidu brujanja i linija preko ekrana. Funkcija kondenzatora je, upravo da smanji to varničenje između četkica i kolektora kada je ugaona brusilica u radu. Ovaj kondenzator se naziva još i RSO filter ili filter smetnji. Ovaj kondenzator se ne ugrađuje samo u električne alate, već ćete ga naći u svim kućnim električnim aparatima  koje pokreće motor sa kolektorom i četkicama. U slučaju njegovog kvara evo kako se vrši zamena kondenzatora ugaone brusilice.


četkice komutatora elektromotora

Druga korisna osobina smanjenog varničenja između četkica i kolektora je smanjeno trošenje četkica, odnosno duži radni vek četkica. Kao što vidite, otkazivanjem ovog dela ugaone brusilice ona neće prestati da radi. Ugaona brusilica se može koristiti i bez ovog elementa ali se, zbog razloga njegovog postojanja, preporučuje obavezna zamena nakon otkaza rada kondenzatora.


RSO filter

Gde se nalazi kondenzator u ugaonoj brusilici i kako ga zameniti? Filter kondenzator se nalazi u okolini prekidača. On je spojen paralelno sa mrežom iza prekidača. U foto-priči pod nazivom zamena prekidača ugaone brusilice smo detaljno objasnili postupak demontaže prekidača sa kondenzatorom.


zamena kondenzatora ugaone brusilice

Sve što treba da uradite je da, uz pomoć šrafcigera otpustite šrafove koji drže kontakte kondenzatora i zamenite ga novim. U nekim slučajevima kondenzator je zalemljen na kontakte prekidača pa ga je potrebno, uz pomoć lemilice odlemiti. Nakon toga proverite da li je kondenzator ispravan ili ne. Ovaj postupak smo već prikazali u našoj foto-priči pod nazivom provera ispravnosti kondenzatora. Ukoliko nemate baš identičan kondenzator, što je poželjno, možete da koristite i kondenzator većeg kapaciteta. Ono o čemu morate da vodite računa je da kondenzator odgovara naponu i struji mreže na koju će biti priključen.

Related articles