Zamena malog zupčanika ugaone brusilice

12/03/2022 Alati i materijali , Popravke , Procedure 1956 Views
Mali zupčanik kod ugaone brusilice mnogo ređe se ošteti u odnosu na veliki. Ipak ukoliko do toga dođe pogledajte kao se izvodi zamena malog zupčanika ugaone brusilice.

Oštećenja i kvarovi malog zupčanika ugaone brusilice su mnogo ređa u odnosu na veliki zupčanik. Prilikom Zamena velikog zupčanika ugaone brusilice obavezno proveriti stanje i malog zupčanika. Ukoliko na njemu postoje tragovi istrošenosti ili oštećenja mora se izvršiti i zamena malog zupčanika ugaone brusilice. Evo kako se to radi.


Potreban alat: šrafciger, odgovarajući ključ

Potreban materijal: mali zupčanik ugaone brusilice


mali zupčanik ugaone brusilice

Mali zupčanik se nalazi na osovini rotora u kućištu zupčanika ili glavi brusilice. On je u stalnom kontaktu sa velikim zupčanikom i prenosi mu kružno kretanje sa osovine rotora. U praksi mnogo ređe dolazi do njegovog oštećenja u odnosu na veliki zupčanik, ali pri svakoj promeni velikog zupčanika mora se pregledati i mali zupčanik. Ukoliko postoji potreba, treba i njega zameniti.


demontaža četkica iz ugaone brusilice

Prvo što treba da se uradi je da se izvade četkice. Ovaj postupak smo detaljno opisali u postu pod nazivom zamena četkica ugaone brusilice pa Vam predlažemo da ga pogledate.


otvorena glava ugaone brusilice

Sledeće što treba da se uradi je da se skine poklopac kućišta zupčanika. Za postupak skidanja poklopca pogledajte našu foto-priču pod nazivom Zamena velikog zupčanika ugaone brusilice. U kućištu ćete naći dosta lubrikanta koji podmazuje zupčanike. Odstranite ga u okolini malog zupčanika, kako bi imali bolji uvid.


glava ugaone brusilice

Sledeće što treba da uradite je da demontirate glavu ugaone brusilice. Na telu brusilice, nju drže četiri šrafa kao što je prikazano na slici. Uz pomoć šrafcigera odvrnite ove šrafove.


demontaža kućišta zupčanika ugaone brusilice

Nakon ovoga odvojite glavu brusilice od tela sa elektromotorom.


glava brusilice sa rotorom

Kod nekih brusilica skidanjem glave brusilice ona se svlači i sa same osovine zajedno sa malim zupčanikom. Kod nekih, kao što je naš slučaj, osovina rotora sa zupčanikom se ne može izvući iz kućišta.


mali zupčanik ugaone brusilice

Na vrhu osovine, ispred malog zupčanika, primetićete šraf koji sve drži na mestu. Taj šraf mora da se odvrne


zamena malog zupčanika ugaone brusilice

U jednu ruku uhvatite rotor, kao na slici, a ključem fiksirajte šraf. Kontra-rotacijom odvrnite šraf. S obzirom da se prilikom rada brusilice ovaj šraf još dodatno zategnuo postoji mogućnost da ćete ga malo teže odvrnuti. Pokušajte sa fiksiranjem rotora u stegu, korišćenjem WD-40 spreja za otpuštanje šrafa i ako ništa od toga ne pomogne ostaje Vam da zagrejete šraf. Usled zagrevanja dolazi do širenja metala i posle toga šraf se lako odvrće.


zamena malog zupčanika ugaone brusilice

Kada ste odvrnuli šraf, osovina rotora se lako izvlači iz kućišta zupčanika


zamena malog zupčanika ugaone brusilice

A mali zupčanik sa šrafom ostaje u glavi brusilice


mali zupčanik ugaone brusilice

Za nabavku novog malog zupčanika treba kod prodavca da navedete proizvođača i tip ugaone brusilice. Novi zupčanik montirate obrnutim redom od skidanja. I time je završena zamena malog zupčanika ugaone brusilice

Related articles