Zamena prekidača ugaone brusilice

23/01/2021 Alati i materijali , Popravke , Procedure 4871 Views
U retkim slučajevima kod brusilice može da dođe do otkaza rada električnog prekidača. Pogledajte kako se izvodi zamena prekidača ugaone brusilice

Zamena prekidača ugaone brusilice ne spada u česte kvarove brusilice. Međutim, ukoliko se često koristi brusilica, tokom dužeg vremenskog roka može da dođe do kvara prekidača kojim uključujemo i isključujemo ugaonu brusilicu. Pogledajte kako da dijagnostikujete kvar prekidača i kako da izvršite njegovu demontažu i zamenu.


Potreban alat: šrafciger, špic klešta, digitalni unimer

Potreban materijal:


prekidač ugaone brusilice

Sami prekidači se mogu značajno razlikovati u zavisnosti od modela i proizvođača ugaonih brusilica. Mi smo koristili brusilicu marke Black & Decker kako bi pokazali, korak po korak uputstvo zamena prekidača. U principu, testiranje i koraci koji se moraju uraditi, da bi se zamenio prekidač, su suštinski isti bez obzira na model i proizvođača brusilice.


zamena prekidača ugaone brusilice

Električni prekidač se najčešće nalazi u ručki brusilice. Da bi došli do njega potrebno je skinuti zaštitnu plastiku. Ovaj postupak smo već pokazali u foto-priči pod nazivom zamena četkica na ugaonoj brusilici pa predlažemo da pogledate kako se skida zaštitna plastika brusilice.


električni prekidač brusilice

Kada skinete zaštitnu plastiku odmah možete da vidite električni prekidač. Prepoznaćete ga kao plastični deo u koji ulazi više provodnika.


dijagnostika kvara ugaone brusilice

Ali pre nego što ga demontirate, kao da budete sigurni da je u pitanju kvar prekidača? Na slici je obeležen ulazni put struje u brusilicu koja prolazi kroz prekidač. Preko napojnog kabla u prekidač ulaze dva provodnika, fazni i nulti provodnik. Nakon toga struja prolazi kroz prekidač i dalje kroz provodnik u stator brusilice. Pre nego što krenete na ispitivanje prekidača morate biti sigurni da je napojni kabl ispravan. Kako to da uradite možete pogledati u foto-priči provera ispravnosti kabla ugaone brusilice.


dijagnostika kvara ugaone brusilice

Kada pogledate prekidač sa druge strane videćete izlazne provodnike koji vode od prekidača do statora. Ovi kontakti na izlazu iz prekidača (označeni strelicama) od kojih provodnici idu prema statoru su nam važni za utvrđivanje ispravnosti ili neispravnosti prekidača.


dijagnostika kvara ugaone brusilice

Za utvrđivanje ispravnosti prekidača biće nam potreban digitalni unimer. Postavite birač unimera na mod kontinuiteta ili na merenje otpornosti. Jedan kraj unimera postavite na jedan kontakt utikača, kao na slici, a drugim krajem dodirnite jedan kontakt prikazan na prethodnoj slici. Ukoliko dobijete beskonačnu vrednost, zadržavajući na istom mestu na utikaču jedan kraj unimera, drugim krajem dodirnite drugi kontakt na prekidaču. U ovom slučaju bi morali da dobijete neku konačnu vrednost otpornosti ili pištanje na Unimeru ako ste u modu ispitivanja kontinuiteta. Ukoliko Vam pokaže beskonačnu vrednost i na drugom kontaktu ili neku malu konačnu vrednost u oba slučaja, prekidač je neispravan. Ukoliko ste dobili jednu konačnu vrednost morate da izvršite još jedno merenje. Sada prvu elektrodu na prekidaču premestite na drugi izvod i drugom elektrodom ponovo dodirnite jedan pa drugi kontakt na prekidaču. Ako je prekidač ispravan na jednom kontaktu treba da dobijete konačnu vrednost otpornosti, ako na oba kontakta dobijete beskonačnu vrednost ili kratak spoj u oba slučaja, prekidač je neispravan.


zamena prekidača ugaone brusilice

Ukoliko ste utvrdili da je prekidač neispravan zamenićete ga na sledeći način. Oslobodite napojni kabl tako što ćete uz pomoć šrafcigera, odšrafiti dva šrafa koja drže plastični most, kao na slici


brusilica

Zatim otkačite dva provodnika sa statora koji idu iz prekidača


ugaona brusilica

Nakon toga, mehaničku polugu pomerite u napred (brusilica uključena) kako bi se oslobodio prekidač


demontaža prekidača ugaone brusilice

Posle toga izgurajte električni prekidač iz svog ležišta


prekidač

Da bi otkačili provodnike sa prekidača potrebno je da otvorite poklopac na prekidaču ispod koga se nalaze stezaljke sa šrafovima


prekidač

Otpustite šrafove i izvucite provodnike


prekidač ugaone brusilice

Kod prodavca treba da navedete model i proizvođača brusilice. Novi prekidač montirajte obrnutim redom i time je završena zamena prekidača ugaone brusilice.

Related articles