Zamena pumpe veš mašine

30/06/2018 Popravke 7623 Views
Ako je glavna sumnja, za kvar veš mašine,  pala na pumpu za vodu onda vam predstoji njena zamena. Evo postupka kako da to uradite.

Pumpa za vodu je često uzrok kvara veš mašine. Nekada može da se uradi popravka pumpe veš mašine a nekada ne. U tom slučaju se pumpa menja.


Potreban alat: Šrafciger, ključ

Potreban materijal: Pumpa za vodu


buksne na provodnicima

Da bi zamenili pumpu za vodu veš mašine, najpre skinite električne kontakte, odnosno buksne kako se ovi kontakti još nazivaju. Ne treba posebno napominjati da veš mašina treba da bude isključena iz struje jer pošli ste nešto da uradite a ne da igrate u strujnom kolu.


skidanje odvodnog creva veš mašine sa pumpe

Zatim veš mašinu polegnite na bok kako bi pumpi za vodu mogli da pristupite sa donje strane. Sada lako možete da pristupite šelni koja drži odvodno crevo. Posle popuštanja šelne crevo se lako skida.


skidanje dovodnog creva na pumpi veš mašine

Potom otpustite šelnu i oslobodite crevo koje dovodi vodu do pumpe iz kade, odnosno bubnja veš mašine.


skidanje creva sa presostata veš mašine

Ne zaboravite da skinete i vazdušno crevo koje vodi do presostata. Na nekim veš mašinama je to rešeno tako da na samom crevu od kade do filtera postoji poseban priključak na koji se montira cev za presostat. Ukoliko je takav slučaj kod Vas, preskočite ovu tačku.


skidanje pumpe sa veš mašine

Sada još ostaje da se demontira pumpa za vodu sa oplate veš mašine. Sa prednje strane je drži jedan šraf.


skidanje pumpe sa veš mašine

A sa donje strane veš mašine morate da odvijete još šrafova koji drže pumpu za vodu.


rastavljanje pumpe veš mašine

Kada skinete pumpu za vodu, odvijanjem nekoliko šrafova razdvojiće se turbinsko kolo od električnog motora. Samu pumpu za vodu ćete popraviti ili zameniti novom, ukoliko je to potrebno.


sastavljanje pumpe veš mašine

Ukoliko ste odlučili da zamenite pumpu za vodu obavezno kupite i gumicu koja sprečava propuštanje vode između turbinskog kola i ostatka pumpe. Ukoliko niste u prilici da nabavite novu gumicu možete ovo rešiti nanošenjem lepka po obodu zaptivača. Gumica koju ste skinuli, verovatno je stara i posle ponovne montaže ona neće dobro obavljati svoju funkciju. Novu gumu položite u kanalić koji je za to predviđen.


sastavljanje pumpe veš mašine

Kod ponovnog vraćanja šrafova nemojte preterivati sa stezanjem. Ove šrafove je dovoljno ravnomerno pritegnuti. Jako zatezanje dovodi do deformacije plastike kućišta turbinskog kola pa čak i do naprsnuća što će izazvati curenje vode. I onda ste „džabe krečili“


spajanje pumpe veš mašine sa dovodnim crevom

Kada ste to uradili pumpu za vodu u veš mašinu vraćate obrnutim redom od skidanja. Najpre je pričvrstite za oplatu veš mašine. Montirate dovodno crevo.


spajanje pumpe veš mašine sa odvodnim crevom

Odvodno crevo pričvrstite šrafcigerom stezajući šraf na šelni.


spajanje creva sa presostatom veš mašine

Obavezno, crevo hidrostata


povezivanje pumpe veš mašine na struju

I na kraju priključiti izvor električne energije. Posle ovoga, uspravite veš mašinu, priključite na mrežu i proverite njen rad. Ako radi, zamena pumpe veš mašine je uspešno obavljena.

Related articles