Zamena rotora ugaone brusilice

04/07/2022 Alati i materijali , Popravke , Procedure 3032 Views
Oštećenje namotaja rotora ili lamela kolektora na ugaonoj brusilici je posledica opterećenja pri radu. Pogledajte kako se izvodi detekcija kvara i zamena rotora ugaone brusilice.

Oštećenje rotora kod ugaone brusilice nije toliko čest kvar. Nastaje usled opterećenja pri radu. Ovde se vidi najveća razlika između kvalitetnih brusilica i onih drugih. Ugaone brusilice namenjene za profesionalnu upotrebu imaju mnogo bolje hlađenje i bolju termičku zaštitu pa tako mogu da izdrže i povećano zagrevanje tokom dugog i napornog rada. Jeftine brusilice nemaju tu sposobnost i morate paziti pri radu da ih ne opterećujete previše i pravite pauze u radu kako bi se ugaona brusilica ohladila. Ipak, ako se desi kvar na rotoru evo kako se izvodi zamena rotora ugaone brusilice.


Potreban alat: šrafciger, digitalni unimer

Potreban materijal:


zamena rotora ugaone brusilice

Da bi ispitali ispravnost rotora ugaone brusilice moramo ga izvaditi iz svog ležaja. Ovaj postupak smo opisali u postu pod nazivom zamena malog zupčanika ugaone brusilice.


rotor ugaone brusilice

Kada kažemo kvar rotora najčešće se misli na dva stvari. Najčešći kvar je prekid u namotajima samog rotora. Namotaji su sačinjeni od niza navoja provodnika koji je prekriven lakom. Taj lak predstavlja izolaciju provodnika. Prilikom dugog rada sa brusilicom ili jakog pritiska brusnog diska na materijal, brzina okretanja rotora se neznatno smanjuje što izaziva porast struje u namotajima rotora. Ovaj porast struje povećava obrtnu silu koja ubrzava rotor do njegove propisane brzine, tako da vi niste ni primetili da se išta desilo. Ipak, porast struje izaziva i porast toplote. Ako se ovakav režim rada nastavi u dužem vremenskom periodu ventilator neće moći dovoljno da ohladi namotaje. Usled prevelikog porasta temperature lak, koji je izolator, gubi svoja svojstva i dolazi do kratkog spoja između provodnika navoja. U tom trenutku brusilica prestaje sa radom a vi ostajete u čudu sa pitanjem: što me izdade sada kada mi najviše treba?


kolektor ugaone brusilice

Drugi najčešći problem sa rotorom je kolektor. Vrlo važan element ove vrste motora. Imajući u vidu da je ovo spoj statičnih i rotirajućih delova ugaone brusilice ovde su moguća mehanička oštećenja. Može doći do odvajanja neke od lamela kolektora ili gubitka kontakta lamele i namotaja rotora. U oba slučaja, ako se utvrdi kvar, neophodna je zamena rotora ugaone brusilice. E, sada, kako da utvrdimo da li postoji kvar rotora, odnosno da li je došlo do prekida u nekom od navoja rotora? Ali krenimo redom.


digitalni unimer

Za tu priliku trebaće nam digitalni unimer sa kojim ćemo da izvršimo niz merenja u okviru tri testa. Nakon ovih merenja bićemo sigurni da li je naš rotor ispravan ili ne. Dakle, na biraču  unimera treba odabrati merenje otpornosti i to na najmanjem  opsegu, do 200 oma, kao na slici.


kolektor ugaone brusilice

Sva merenja ćemo obaviti na lamelama kolektora rotora ugaone brusilice.


kolektor ugaone brusilice

Vodite računa da pipalicom unimera dodirujete samo sjajni deo lamele a ne tamni. Tamni deo je sloj na bakru koji nastaje kretanjem četkica preko lamela i ponaša se kao izolator. Prilikom reparacije ugaone brusilice ovakav sloj, kao na slici, trebate odstraniti šmirganjem vodenim šmirgl papirom.


kolektor ugaone brusilice

Prvi test će se sastojati od niza merenja otpornosti između nasuprotnih lamela. Kada okrenete prema sebi deo osovine, na kojem se nalazi kolektor, i zamislite liniju koja prolazi kroz centar osovine (na slici označena zelenom bojom), vidite da ona prolazi i kroz dve nasuprotne lamele na kolektoru.


merenje otpornosti na kolektoru

Pipalice unimera ćete postaviti na te dve lamele i izmeriti otpornost. Zatim ćete pomeriti pipalice na susedne lamele i izmeriti otpornost između te dve nasuprotne lamele i tako redom dok ne izmerite otpornost između svih nasuprotnih lamela. Između svih tih nasuprotnih lamela ćete dobiti neku malu vrednost otpornosti. Ona će se malo razlikovati od jednog do drugog para lamela i kolika je ta vrednost Vas uopšte ne zanima. Obratićete pažnju ako u nekom merenju dobijete vrednost 0 ili beskonačno. U prvom slučaju Vam ova vrednost otpornosti pokazuje da je došlo do kratkog spoja a druga vrednost bi pokazivala da je došlo do prekida provodnika. I prvi i drugi slučaj govore da je došlo do kvara rotora. Međutim, ako ste kod svih parova lamela dobili neku malu vrednost otpornosti, prelazite na test broj 2.


merenje otpornosti na kolektoru

U drugom testu ćete meriti otpornosti između dve susedne lamele. Izmerite otpornosti između dve lamele, zatim pomerite pipalice za jednu lamelu pa izmerite otpornost između te dve lamele i tako dok ne izmerite sve otpornosti susednih lamela. Kao i u prvom testu, ako između neke dve susedne lamele dobijete vrednosti otpornosti 0 ili beskonačno to ukazuje na kratak spoj ili prekid provodnika, u svakom slučaju na kvar rotora. Ako sa druge strane, dobijete neke male vrednosti otpornosti između svih susednih lamela prelazite na test broj 3.


merenje otpornosti na kolektoru

U trećem testu ćete testirati da li je neki navoj “probio” na masu, odnosno dali ima kontakt sa metalnim delovima rotora. To ćete izvesti tako što ćete jednu pipalicu unimera staviti na jednu lamelu a drugu na metalni deo rotora i izmeriti otpornost. Zatim ćete pipalicu premestiti na susednu lamelu i ponovo izmeriti otpornost. Ovaj proces ponavljajte sve dok ne izmerite otpornost svih lamela prema metalnom delu rotora. Ukoliko ste u svim merenjima dobili vrednost beskonačno to znači na ni jedan navoj nije probio na masu. Međutim, ako ste u nekom merenju dobili manju vrednost od beskonačno ili nula to ukazuje na kvar rotora.


zamena rotora ugaone brusilice

I na kraju zaključak. Ukoliko ste u sva tri testa dobili negativne rezultate rotor je ispravan. Ako ste u bilo kom testu dobili bar jedan pozitivan rezultat rotor je neispravan. U slučaju konstatovanja kvara na rotoru on se ne može popraviti, potrebna je zamena rotora ugaone brusilice. Takođe, rotor se menja i ukoliko je došlo do mehaničkog oštećenja kolektora, jer i kod njega nije moguća popravka.  Kod skupljih brusilica poznatih proizvođača ćete moći da dupita novi rotor, međutim kod jeftinih to nećete moći da nabavite. Ostaje Vam samo da rotor skinete sa neke druge rashodovane brusilice.

Related articles