Zamena telefonske utičnice

11/11/2018 Procedure 14006 Views
Zamena telefonske utičnice

Stari tip utičnica je podrazumevao tri izvoda ili tri kontakta. Ovaj tip utičnice je potpuno potisnut novim standardnom, odnosno konektorom RJ12. Zamena stare utičnice sa novom je veoma jednostavno.


Potreban alat: Šrafciger

Potreban materijal:


stara telefonska utičnica

Ako  imate potrebu da zamenite telefonsku utičnicu koja je starog tipa ili samo ružno izgleda pogledajte postupak.


skidanje stare telefonske utičnice

Staru telefonsku utičnicu ćete odvojiti sa zida otpuštanjem dva šrafa sa prednje strane.


kontakti na staroj telefonskoj utičnici

Kada vam je dostupna zadnja strana telefonske utičnice odvojite žice otpuštanjem šrafova označenih na slici.


Kontakti na novoj telefonskoj utičnici

Utičnica za telefon na slici ima mogućnost povezivanja telefona preko starog tipa utikača sa tri kontakta i preko novog tipa koji ima oznaku RJ12. Na starom tipu srednji kontakt se više ne koristi. Nekada je na starim centralama bio uzemljenje i služio je za zauzimanje linija u odlazu kao i za prebacivanje dolazne veze na neki drugi lokal. Ukoliko posedujete neki prastari telefon videćete da pored brojčanika ima i jedan taster, upravo taj taster je aktivirao ovo uzemljenje.


nova telefonska utičnica

RJ12 utikač ima mogućnost prihvata 4 žice. Primetićete na utičnici za telefon da su kontakti obezbeđeni samo na srednje dve. To je i pravilo, pri krimpovanju telefonskog kabla uvek se srednje dve žice koriste za prenos glasa i podataka.


povezivanje nove telefonske utičnice

Na kraju je samo potrebno da jedine dve žice učvrstite na dva odgovarajuća šrafa,


zamena telefonske utičnice

Postavite telefonsku utičnicu na zid i učvrstite je stezanjem dva šrafa sa prednje strane.

Related articles