Zamena termostata u kuhinjskom bojleru

20/02/2019 Popravke 9625 Views
Kuhinjski ili prelivni bojler se retko kvari. Kada prestane sa radom postoji samo nekoliko potencijalnih krivaca. Jedan od njih je termostat. Pogledajte kako se on menja.

Kuhinjski bojler – uređaj koji stoji ispod ili iznad sudopere na koga se toliko naviknemo da zaboravimo i da postoji – obično stoji stalno uključen tako da u svakodnevnom životu čak ga ni ne uključujemo / isključujemo. Setimo se njega tek kada prestane da funkcioniše i kada ostanemo bez tople vode na sudoperi. Tek tada uvidimo da bez njega praktično i da ne možemo. Praktično jedini kvar koji se na ovom bojleru može desiti a da se može popraviti je zamena neispravnog termostata.


Potreban alat: šrafciger

Potreban materijal: termostat


rastavljanje kuhinjskog bojlera

Da bi zamena termostata bila moguća potrebno je bojler otvoriti.  Pre otvaranja obavezno isključiti automatski osigurač ili izvrnuti ako je u pitanju topljivi osigurač, preko koga se bojler napaja električnom energijom i bojler isključiti iz električne mreže. Takođe, zatvoriti ventil za dovod vode i bojler isključiti iz vodovodne mreže. Kada ste bojler potpuno odvojili od električnih i vodovodnih instalacija odvijte dva šrafa koja drže kućište zatvorenim.


regulator temperature na kuhinjskom bojleru

Još jedan šraf se nalazi ispod dugmeta termostata, pa je potrebno prvo njega ukloniti povlačenjem.


rastavljanje prelivnog bojlera

Sada je moguće odviti i poslednji šraf koji drži kućište bojlera zatvorenim.


Rastavljanje prelivnog bojlera

Nakon otvaranja prednjeg poklopca…


demontiranje termostata na kuhinjskom bojleru

šrafcigerom treba otpustiti šrafove koji drže termostat…


termostat prelivnog bojlera

…a zatim…


termostat prelivnog bojlera

… odvojiti provodnike kojima je termostat povezan.


vađenje sonde termostata kuhinjskog bojlera

Pored dve žice, potrebno je iz bojlera ukloniti i sondu termostata. Okrenite bojler na drugu stranu, uklonite čep koji sondu drži na svom mestu…


sonda termostata prelivnog bojlera

…i izvadite sondu iz bojlera.


 termostat prelivnog bojlera

Pripremite novi termostat.


postavljanje sonde termostata kuhinjskog bojlera

Prvo sondu postavite na svoje mesto.


postavljanje sonde termostata kuhinjskog bojlera

Vratite na mesto čep koji je drži da se ne izvuče.


montaža termostata prelivnog bojlera

Okrenite bojler na drugu stranu i šrafovima pričvrstite novi termostat na svoje mesto.


termostat kuhinjskog bojlera

Priključite žice onako kako su bile priklučene na starom termostatu i zamena termostata na kuhinjskom bojleru je gotova.


sastavljanje kuhinjskog bojlera

Ostaje vam još da zatvorite kućište bojlera, pritegnete šraf ispod dugmeta termostata,


regulator temperature kod prelivnog bojlera

…vratite dugme termostata na mesto…


zašrafljivanje šrafova na kuhinjskom bojleru

… i šrafovima osigurate kućište bojlera od otvaranja. Prilikom vraćanja bojlera u rad, nikako ga ne uključujte dok ne bude napunjen vodom jer će u suprotnom grejač pregoreti. Ako se to desi jedino rešenje je kupovina novog bojlera.

Related articles